Styr på processen

Jeg har gennem mit forløb hos Lis fået bearbejdet min tvivl og mine spørgsmål mht. et videre karriereforløb. Hun har professionelt og personligt hjulpet mig frem til en erkendelse af hvad jeg ville efter min tidligere arbejdsplads lukkede. Jeg fik sat egne ord på mine ønsker, mine kompetencer samt behovet for øgede kompetencer for at nå mit mål. Alt i alt et struktureret forløb, hvor jeg undervejs havde indtryk at en der styrede processen mens jeg blev hjulpet frem til egen svar.  Jeg er i øvrigt fortsat i det job som jeg efter endt coaching søgte og fik…