Ud af chock og stress

Fra første kontakt og allerede ved første telefonsamtale mærkede jeg Lis’ stærke nærvær og hendes store empatiske nerve.
Min situation var håbløs: Var efter lang tids kamp mod stor arbejdsbyrde kombineret med familiemæssige problemer og med tydelige tegn på stress, gået helt i sort, og havde få dage efter at sygemeldingen var afsendt til arbejdspladsen, modtaget en opsigelse pr. brev. Jeg var i chok og kunne hverken genkende mig selv i min situation eller mine reaktioner.
Ved hjælp af forskellige coach-værktøjer hjalp Lis mig tilbage på sporet. Hun hjalp mig med at bearbejde opsigelsen og det sidste forløb i ansættelsen, så jeg fik lagt det bag mig og lidt efter lidt begyndte at være fremadrettet. Under hele forløbet udviste Lis stor forståelse for min sygdoms- og ledighedssituation og støttede mig uvurderligt.
Da jeg atter rettede mig mod jobsøgningen, fik jeg løbende sparring og coaching både på mine ansøgninger og ikke mindst i forbindelse med jobsamtaler, hvor hun var ”på” både før og efter. Skulle jeg atter have brug for coaching i en eller andet sammenhæng, ville jeg ikke et øjeblik betænke mig mht atter at få hjælp fra Lis.