Mennesker med saft og kraft

blogpic320x320Jeg arbejder som coach blandt andet med mennesker, der tackler forandringer i arbejdslivet. Nogle af dem har selv valgt, at ville noget andet end det de plejer . Og end det, der forventes. Andre er blevet sagt op fra deres job. For mange handler det om at finde et nyt job, der sådan nogenlunde matcher det gamle. Men langt fra alle; nogle ser det som en oplagt chance for at undersøge hvilke andre muligheder deres erfaringer og kompetencer giver.

Det her handler om forskellige typer af mennesker og forskellige typer af valg i karrieren.Det er dem denne blog handler om. Dem, der vælger at gøre noget andet end forventet. Dem, der tør tage skæbnen i hånden og vælge selv. Dem, der trods oddsene sætter sig modige mål. Dem, der syntes det var svært og kæmpede, og dem, der fandt det let og legende. Alle sammen er de mennesker med saft og kraft, som vi andre kan bruge som rollemodeller, når vi vil noget med vores arbejdsliv.

Bloggen handler om forskellige typer af mennesker, og forskellige typer af valg i karrieren. De er bygget forskelligt op, således at nogle er interviews med hovedpersonen, andre er min fortælling i mere anonymiseret form.

Måske læser du med her, fordi du selv går med tanker om at skifte job eller arbejdsopgaver. Måske vil du skifte livsstil, land eller branche.

Jeg håber du finder inspiration her til at skrive din egen drejebog til dine forandringer. Og du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en medforfatter…

Fra ufaglært til faglært

”Det her vil jeg simpelthen ikke mere” tænkte Line efter et sammenstød med sin supervisor  på det rejsebureau, hvor hun havde været ansat i 16 år. Det blev starten på slutningen af Lines karriere i rejsebranchen.

Line Hertz Larsen bor i Hillerød sammen med sin 18-årige søn Andreas. Hun er 47 år, og var sådan set glad nok for sit arbejde i mange år. Men hun havde også længe haft et spirende ønske om at få den uddannelse, hun aldrig fik som ung.

Sammenstødet med supervisoren i starten af 2013 var kulminationen på en meget turbulent periode, for Line mistede sin mand Michael i 2011 efter et sygdomsforløb med kræft.  Tiden efter Michaels død var én lang personlig udvikling for Line:

”Jeg var ikke den samme Line, der kom tilbage på arbejde efter det. Jeg var helt anderledes. Langt mere kontant og bedre til at sige fra og til. Og jeg var overrasket over og ked af, at mine kolleger tilsyneladende ikke kunne rumme det. Line besluttede efter oplevelsen med supervisoren, at hun ville sige sit job op efter sommerferien, men virksomheden kom hende i forkøbet og i stedet blev hun sagt op. Det åbnede pludselig døren til nye muligheder.

Realkompetencevurdering
Line havde i flere år syslet med tanken om at forlade rejsebranchen og ville gerne have en uddannelse. Men det var afgørende at hun kunne beholde en indtægt, for efter Michaels død var det vigtigste, at hun og Andreas kunne blive boende i familiens gamle hus. Valget faldt på lægesekretæruddannelsen, hvor hun kunne bruge sine erfaringer indenfor service og administration og samtidig få løn under uddannelse. Det var også vigtigt, at der var gode udsigter til arbejde de næste mange år.

Inden hun kunne søge ind på lægesekretæruddannelsen, måtte Line have papir på sine mange års erfaring. Det er nemlig et krav at man har en  kontorassistentuddannelse eller tilsvarende for at søge optagelse på lægesekretæruddannelsen.

Forud for en kontorassistentuddannelse blev det aktuelt for Line at få foretaget  en realkompetencevurdering. Det er en officiel anerkendelse af erhvervserfaring der foretages af uddannelsesinstitutionerne, f.eks. VUC eller Erhvervsakademiet. Når man har fået vurderet sine reelle kompetencer kan man som regel søge merit for nogle fag på en uddannelse. Line blev således vurderet i forhold til en uddannet kontorassistent, og fik merit for en række fag. Med realkompetencevurderingen i hånden lagde Line sammen med sin studievejleder en plan for at tage de manglende fag og i august 2013 stod hun med sin uddannelsesplan i hånden.

Ud over udfordringerne med at sidde på skolebænken igen, fik Line også et par rigtigt gode ”skolekammerater” i tre andre kvinder, der også havde erfaring fra kontorområdet. Sammen blev de fire kvinder kontorassistenter med speciale i administration i sommeren 2014.

Ud over udfordringerne med at sidde på skolebænken igen, fik Line også et par rigtigt gode ”skolekammerater” i tre andre kvinder, der også havde erfaring fra kontorområdet. Sammen blev de fire kvinder kontorassistenter med speciale i administration i sommeren 2014.

Papir på det

I forløbet gik det op for mig, at jeg har rigtig meget med mig… kundeservice, administration og service i almindelighed. ”Processen har været vigtigst”, siger Line. ”Det er især processen, der har været meget givende – og den ville jo være det samme, selvom jeg ikke fik papir på det. Men jo, det betyder SÅ meget at være faglært frem for ufaglært.”
”Jeg er super stolt af det – det er jeg. Føler at jeg har mere ballast nu.”

Den største støtte til at komme igang fik Line fra veninden Jeanette, som selv gik i gang med en SOSU uddannelse for små syv år siden. Hun pressede på, fortalte om stort og småt fra sit eget studie og forsynede Line med links til lægesekretæruddannelsen.

Veninden  startede med at tage en 9. kl og derefter en uddannelse som Social- og Sundhedsmedhjælper. På en måde blev hun også en rollemodel for Line i forhold til overhovedet at tage beslutningen om at studere:

”Jeg syntes det var  SÅ sejt – og var vild af beundring, da hun skrev sin afsluttende opgave! Når deres familie med 2 børn kunne få det til at hænge sammen økonomisk, så ku’ jeg også! For mig var det et bevis på at så kan det altså lade sig gøre – man skal bare tage beslutningen…”
Der var tidspunkter undervejs, f.eks. da Line læste HF fag, hvor frustrationerne hobede sig op.

”Jeg indrømmer at jeg ind i mellem var på dybt vand, f.eks. med de store opgaver, som er en naturlig del af al skolegang i dag. Der ku’ jeg godt mærke, at der er forskel på at være 26 og 46 år. Da jeg gik i gymnasiet, afleverede vi opgaver af langt mindre omfang. Det var nok en klap, der godt kunne være gået ned, hvis ikke jeg havde fået hjælp og støtte af Andreas, som selv går i  gymnasiet nu…” siger Line, og understreger at også kæresten Henrik undervejs har været en stor støtte med bl.a. konstruktiv kritik og kommentarer på opgaven til hendes fagprøve.

Fremtidsplanerne
Line startede på lægesekretæruddannelsen i oktober 2014. Derefter er planerne ikke helt fastlagt, men Line har naturligvis tænkt over hvad næste træk kunne være:
”Jeg bliver nok nogle år i hospitalsverdenen  – på ambulatorier, eller lidt mere reception- eller modtagelsesagtigt – det ligner mest det, jeg kommer fra. Ellers ser jeg mig selv i en lækker privat praksis, hvor jeg er lægesekretæren med styr på det hele de næste 20 år!”

Henvisninger: